Cars found: 4

HONDA HR-V

HONDA HR-V

2017y., 25 000 km, Petrol, 1.5, aut.gearb.

23 500 EUR

Honda CRV 2.2d 150hp

Honda CRV 2.2d 150hp

2014y., 116 000 km, Diesel, 2.2, aut.gearb.

18 900 EUR 20500 EUR

HONDA CIVIC

HONDA CIVIC

2013y., 32 000 km, Petrol, 1.8, man.gearb.

8 910 EUR 9200 EUR

Honda Accord 2.2d 140hp

Honda Accord 2.2d 140hp

2007y., 340 000 km, Diesel, 22.0, man.gearb.

5 350 EUR 5800 EUR